Pedagogika opiekuńczo wychowawcza – jak wygląda ścieżka kariery?

Szukasz ciekawego zawodu, który by spełniał Twoje potrzeby chęci pomagania ludziom? W takim razie koniecznie zapisz się na studia I stopnia pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. W tym artykule przedstawiamy opis i program studiów, a także wskazujemy, jakie perspektywy zawodowe dają studia tego typu. Zapraszamy do lektury.

Jak wyglądają studia?

Obecnie w Polsce z powodu trwającej pandemii i trudnej sytuacji gospodarki światowej, coraz więcej osób potrzebuje wsparcia pedagoga. To powoduje wysokie zapotrzebowanie na tego typu specjalistów, a tym samym również tworzy dobre dla nich możliwości zawodowe. Absolwent tych studiów uzyskuje kwalifikacje zawodowe, umożliwiające pracę w placówkach, które zajmują się wychowaniem, opieką i innymi formami wsparcia. Pacjentami mogą być dzieci, młodzież i osoby dorosłe, co pokazuje szerokie możliwości specjalizacji, jaką jest pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończenie tych studiów pozwala podjąć studia magisterskie, a także studia podyplomowe: pedagogika opiekuńczo wychowawcza, co jest częstą praktyką w Polsce.

Jakie przedmioty znajdują się w programie studiów?

Szerokie możliwości zawodowe po ukończeniu takich studiów może oznaczać tylko jedno – program studiów jest interdyscyplinarny. Podczas studiów studenci poznają teorię pracy opiekuńczo-wychowawczej w wybranych placówkach opiekuńczych, podstawy polityki społecznej w kontekście rodzin oraz osób starych i niepełnosprawnych czy założenia psychologii klinicznej i pedagogiki specjalnej. Oczywiście to jedynie kilka przykładów. Rozbudowany program gwarantuje zdobycie podstawowej wiedzy, pozwalającej praktykować zawód. W pedagogice cały czas powstają nowe metody i techniki opiekuńcze, dlatego wielu specjalistów zapisuje się jeszcze na studia podyplomowe: pedagogika opiekuńczo wychowawcza.

Praca po studiach

Absolwent może pracować w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych tj. świetlice środowiskowe czy środowiskowe ośrodki opieki. Oprócz tego nabyte uprawnienia pozwalają zdobyć pracę nauczyciela pedagoga w przedszkolach, szkołach i placówkach wychowawczych.